Sayfa Menüsü
TwitterFacebook
Kategori Menüsü
LİBERALİZMİN BİREYCİLİK İLKESİ ve KÜRTAJ

LİBERALİZMİN BİREYCİLİK İLKESİ ve KÜRTAJ

Liberal Demokrasinin diğer ideolojilerden en önde gelen farkı “bireycilik” ilkesidir.

Son kürtaj tartışmalarında ve hazırlanması planlanan kürtajı yasaklayacak yasaya, toplumda “liberal” olarak tanınan fikir liderlerinin şiddetle karşı çıkmaları gerekir.

Liberal doktrinde, kalbi (inançları) ve beyni (fikirleri) nasıl bireyin kendisine ait ise, vücudu da bireye aittir, Ankara’daki siyasetçi sıfatlı adamlara değil.

Cem Toker
Liberal Demokrat Parti
Genel Başkanı