Sayfa Menüsü
TwitterFacebook
Kategori Menüsü
Hatalı Park ve Araç Çekme Sorunu

Hatalı Park ve Araç Çekme Sorunu

İSTANBUL   BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ  ULAŞIM  KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KONU: İstanbul da araç çekme ve çekici faaliyetleri ile ilgili düzenleme ve yönerge talebi

AÇIKLAMALAR

İstanbul megakent olmasıyla beraber ayrıca çarpık kentleşmenin de en yoğun olduğu şehir haline gelmiştir. Bunun sonucunda şehrin devasa büyümesine paralel otopark sorunu da içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Halihazırda özellikle otopark olması gereken binaların zemin ve bodrum katları rant amacıyla dükkan veya konut haline getirilmiştir. Belediyelerin sadece oy devşirmek için buna çanak tutmaları şehrin bütün cadde ve sokaklarının açık otopark alanı haline gelmesine sebep olmuştur.Lakin burada bedeli sadece araç sahipleri ödüyor.

Planlı kentleşmenin sorumlusu olanlar otopark alanları bulamayan taşıt sahiplerini cezalandırmak maksadıyla çekici hizmeti adı altında bir mağduriyet geliştirdiler. İstanbul da yasak park ve duraklama ihlalleri sadece taşıt sahibi yönünden düzenlenmiş;çekici ihlalleri ile ilgili nedense hiçbir  yönerge ve ya düzenleme yapılmamıştır. Elbette ki yasak parklanma ile ilgili bir müeyyide olmalı; lakin bu müeyyideler tarafsız , tüm kesimlerin hakkını gözeten ve temel hak ve hürriyetlerin korunduğu bir düzenleme olmalı.Karayolu trafik yönetmeliğinin  araçları kaldıran ve çekenler ile araç sahiplerinin sorumluluğu kısmının 121/4. ve 5. Maddelerinde “araçların kaldırılıp götürülmesi sırasında yapılan masraflar ödettirilmeden,araçlar sahiplerine teslim edilemez. Araç kaldırılıp götürülmeden ve ya götürüldüğü esnada sahibinin gelmesi durumunda trafik idari para cezası kendisine tebliğ edilmek ve varsa yapılan masraflar ödettirilmek  suretiyle sahibine teslim edilir.”Görüldüğü üzere yönetmelik tek taraflı düzenlenmiştir. Burada özellikle anayasanın 35. ve 36. Maddelerinde belirtilen mülkiyet hakkı ve kişinin kendini savunma hakkı kısıtlanmıştır. Unutmamak gerekir ki temel hak ve hürriyetler sadece kanunlarla sınırlandırılabilir.Yönetmelik,kararname vb gibi düzenlemelerle temel hak hürriyetlerin kısıtlanması hukuken mümkün değildir. Kaldı ki buradaki düzenleme kanun yoluyla olsaydı bile kamu yararı gözetilerek düzenlenmesi gerektiği anayasanın ilgili hükümlerinde açıkça belirtilmektedir.

Bir başka hususta, çekici hizmetlerinin  İstanbul trafik vakfı gibi kamuya paralel oluşmuş birtakım vakıflarca yürütülmesidir. Karayolu trafik yönetmeliğinde park ihlalleriyle ilgili çekici hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla uygulanacağı hükmü vardır. Lakin bu hizmetlerin tek taraflı olarak bir vakfa devredilmesi; anayasanın 10. Maddesinde belirtilen devletin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder.Burada yapılması gereken  2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerince ihale yoluyla bu hakların devredilmesidir.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle; sözkonusu ihlaller de dikkate alınarak tarafsız ve kamu yararına uygun olacak şekilde İstanbul trafik çekicilerinin çalışma usul ve şekillerini belirleyen bir yönerge hazırlanması LİBERAL DEMOKRAT PARTİ olarak talebimizdir.Gereğinin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.

Ersin KULA
Liberal Demokrat Parti
Genel Başkan Yardımcısı