BAŞARI DİYE YANSITILAN YENİ DOĞAL GAZ FİYASKOSU

BAŞARI DİYE YANSITILAN YENİ DOĞAL GAZ FİYASKOSU

Başta ABD'de olmak üzere dünyada doğal gaz fiyatları düşüş eğilimdedir. Amerika ve Kanada "shale gas" denilen yeni bir teknoloji ile taştan büyük miktarlarda doğal gaz çıkartabilmektedirler. Rice Üniversitesi araştırmasına göre önümüzdeki yıllarda Rusya ve Körfez ülkeleri doğal gaz fiyatlarını dikte edemeyecekler ve fiyatlar arz artışından düşecektir.

"Ya al ya öde" antlaşmaları ile 10 yıllardır millete atılan kazıklar ortadayken, dünyada doğal gaz fiyatlarının düşeceği öngörülürken, Türkiye'nin yine bu tür yeni antlaşmalar yapıp, fiyatları da "ticari sır" olarak halktan saklaması tam bir fiyaskodur, sorumsuzluktur, art niyettir.

Ticareti tüccar yapar. Devlet doğal gaz alım antlaşmalarını tamamen özel sektöre devretmelidir. "Ya al ya öde" antlaşmaları yaptığımız ülkelere son günlerde yapılan ziyaretler başarı değil "fiyatta biraz indirim için yalvarma" ve "ekonomik taviz" gezileridir. Konuyu başta Sayıştay olmak üzere devletin yetkili denetleme kurullarına taşıyacağız.

Cem Toker
Liberal Demokrat Parti
Genel Başkanı

Close