Sayfa Menüsü
TwitterFacebook
Kategori Menüsü

Afetlere Hazırlık

Kısa vadede panik yapıp hızla unutmak yerine Kabullenme ve Hazırlanma zamanı,

Hepimizin artık ezbere bildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi ve her depremde görüyoruz ki hazırlıksızlığımız sebebiyle ağır kayıplar veriyoruz, kısa vadeli bakış açıları ile birbirini suçlamak yerine uzun vadeli hazırlıklar kaçınılmazdır.

Bu gün siyaset üstü bakma ve ortak akılı kullanma zamanıdır din, dil, ırk, mezhep ayırmadan hepimizi kayıplarımızın acısıyla etkileyen bu doğal durum dolayısıyla her hangi bir öğeye dayandırılmayan sadece insan olarak kardeş olduğumuzu bize açıkça hatırlatmıştır.

LDP olarak inancımız Halk, Kamu, Medya, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları siyaset üstü bir bakışla bir araya gelmelidir.

Tüm bireyleri hazır olmayan bir toplumun deprem ve diğer afetlere hazırlıklı olması beklenemez. Evlerin ve iş yerlerinin hazırlanmasında uzlaşı kültürü içinde birlikte hareket etmeye ihtiyaç vardır.

Ülkemizin bu büyük sorununu çözmek için LDP olarak biz iktidarda olsaydık ;

Güvenli binalara geçişin kolaylaştırılması ve teşviki için;

Kiracıların olarak kalitesiz evlerde yaşan düzenli gelir sahiplerini iyi ve kaliteli bir eve sahip olmasını sağlamak için; şuan %25′lik peşinat verme gerekliliği getirerek ev satın almayı zorlaştırılan uygulamadan vazgeçerek, sigorta eksperlerince incelenmiş, kredi uygunluğu onaylanmış binalardaki daireler için isteyen bankaların %100′e kadar kredilendirilmesine izin vererek nitelikli, sağlam ev almayı kolaylaştırır kentsel dönüşümü hızlandırırdık.

Uygulama ile ev taksiti gibi yüksek kirayı zaten ödeyen ancak ilk peşinat parasını bulacak birikimi olmayan, daire sahibi olabilecek 2 milyondan fazla çalışan ailenin ev sahibi olmasını kolaylaştırırdık.

Halkın biliçlendirilme çalışmaları için;

Halkın afetler konusunda bilinçlendirilmesine özel önem vererek, belediyelerin üzerinde bulunan bu sorumluluğu denetler, sivil toplumun eğitim ve planlama konusunda çalışma yapmasına destek verirdik.

Özel sektörün; halkın bilinçlenmesi konusunda çalışma yapan stk’lara vereceği maddi desteğini vergiden %100 düşerek Sivil Toplum Kuruluşlarımızın daha fazla insana ulaşıp eğitim vererek bilinçlendirme sağlayacakları kaynakların oluşturmalarını sağlardık.

Bina kalitesinin ayırt edilmesi için;

Daire alım satımında; insan hayatının korunması için, gelişmiş ülkelerdeki gibi sigortacılık sisteminin “zorunlu denetleyici” haline gelmesini sağlardık.

Tüm gelişmiş ülkelerdeki işleyen bu sistemde sigorta firmaları oluşacak bir depremde zarar etmek istemeyeceğinden iyi ve sağlam binaya az, kötü binalara çok yüksek primler uygulayacak, gerekirse yüksek risk gördüğünden kalitesiz yapılmış binalara sigorta yapmayacaktır.

Uygulamayla kaliteli yapılmış güvenli bina ile kaliteli yapılmamış güvensiz binaları halkımızın kolaylıkla ayırt etmesini sağlardık.

Var olan binaların iyileştirilmesi için;

Mevcut yapı stoğunun düşük maliyetlerle iyileştirilmesi için; yayımlanan yönetmelik ve standartlara uygun güçlendirme çalışması yapılan binalardaki daire sahiplerini emlak vergilerinden 5 yılığına muaf tutarak binalarını güçlendirmeye teşvik ederdik.

Sonuç Olarak;

LDP olarak afetlere hazırlıkta 1 vatandaşımızın bile hayatını kurtaracak olan tüm fikirlerin hızla uygulanmasını siyaset üstü gereklilik olarak görüyor ve bunu yapacak iktidara da hangi parti olursa olsun sonuna kadar destek vereceğimizi açıkça ilan ediyoruz.

Bu güne kadar hazırlıksız yakalanarak kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza sabırlar diliyoruz.

Tekrar hazırlıksız olmamak için artık oyalanma zamanı değil önlem alma ve uygulama zamanıdır.

Saygılarımla;
Olcayto Satı
LDP Genel Sekreteri